1
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมี 2 ระบบในเครื่องเดียว Omnidirectional Laser (5 fields of 4 parallel lines) ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ด 1,120 ครั้ง/วินาที และ Area Imager (640 x 480 pixel array) อ่านบาร์โค้ดชนิด standard 1D, PDF and 2D symbologies สามารถใช้อ่านได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและมือถือ มีความแม่นยำและรวดเร็วในการอ่านบาร์โค้ด และสามารถอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานห้องสมุด ร้านหนังสือ ระบบงานไปรษณีย์เอกชน งานชำระค่าสินค้า และธุรกิจทุกขนาด สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ฮันนี่เวล สามารถปรับองศาของหัวอ่านได้ตามสภาพการใช้งานและพื้นทิ่ติดตั้ง เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB, RS232, Keyboad Wedge, IBM
Read More
46xx (RS485) ตัวเครื่องทนทาน ด้วยการวัดระดับการตกถึง 1.2 เมตร

1
If you are looking for the largest property insurance claim settlement then you need to hire a top rated Public Insurance Adjusters. National Adjusters, Inc. are considered to be the most experienced and professional Public Insurance Adjuster in the Country.
1
A Powerful Software that solves the biggest issue that people struggle with by making money online, or to grow their home based businesses. We found the Answer take a look! You get paid by texting and building rapport with people! Best part about this system is the leads will be provided for you, of prospects wanting to do business with you. Health and Nutrition niche, receive 2 streams of income right off the bat! Forget talking to family and friends, or bugging other people. we have solved this issue for you...
1
Call +91 9707410000 to get Best Interior Design and Home Decor Services for your home and Office. From last six years we are turning houses & commercial spaces into your dream place to live and to work. Ada interiors is one stop shop for all you needs regarding interior & exterior solutions.

1
Hoping to purchase Facebook Zynga Poker Chips? Welcome to buyzyngapokerchips.com ! Our group of committed partners trawl the web to look at our rivals' costs regularly. This is so we can offer you the least expensive and most minimal costs for your facebook poker chips.
1
A Powerful Software that solves the biggest issue that people struggle with by making money online, or to grow their home based businesses. We found the Answer take a look! You get paid by texting and building rapport with people! Best part about this system is the leads will be provided for you, of prospects wanting to do business with you. Health and Nutrition niche, receive 2 streams of income right off the bat! Forget talking to family and friends, or bugging other people. we have solved this issue for you...
1
Hoping to purchase Facebook Zynga Poker Chips? Welcome to buyzyngapokerchips.com ! Our group of committed partners trawl the web to look at our rivals' costs regularly. This is so we can offer you the least expensive and most minimal costs for your facebook poker chips.
Latest Comments