1
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมี 2 ระบบในเครื่องเดียว Omnidirectional Laser (5 fields of 4 parallel lines) ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ด 1,120 ครั้ง/วินาที และ Area Imager (640 x 480 pixel array) อ่านบาร์โค้ดชนิด standard 1D, PDF and 2D symbologies สามารถใช้อ่านได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและมือถือ มีความแม่นยำและรวดเร็วในการอ่านบาร์โค้ด และสามารถอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานห้องสมุด ร้านหนังสือ ระบบงานไปรษณีย์เอกชน งานชำระค่าสินค้า และธุรกิจทุกขนาด สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ฮันนี่เวล สามารถปรับองศาของหัวอ่านได้ตามสภาพการใช้งานและพื้นทิ่ติดตั้ง เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB, RS232, Keyboad Wedge, IBM
Read More
46xx (RS485) ตัวเครื่องทนทาน ด้วยการวัดระดับการตกถึง 1.2 เมตร

1
Our Airbnb beach rental can be considered as the best AirBnB Southern California. Most of the people in today’s world prefer to reserve AirBnB property
rentals, instead of hotels because of the enhanced convenience offered.
In addition, it can also provide them with the opportunity to experience
the luxury of staying in a home, at an affordable price tag.
1
There are many kitchen and restaurant supplies that youwill need to
think about when setting up and running a successful catering business.
This includes cookware, gloves, various chef knives, pots, pans,
utensils, scales and loads of other miscellaneous items.
1
Whether your vehicle is in need of a complete hood replacement, fender repair, or door repair, count on the professionals at Protech Auto Body & Collision Center for flawless auto bodywork. We repair all makes and models and handle jobs of every size. No matter how bad the damage, we get your car or truck looking like new in no time. For your convenience, we accept all insurance work.
1
CelebWist.Com - Most Famous Celebrities Net-Worth Personal Information Physical Measurements and Events Biography Body Measurements Bra Size Shoe Size Favorite Things Weight Height Birth Places Facts About Personal Information Family Tree Spouse Favorite Things Movies Songs Products Food Life Style Qualifications

Celebwist, CelebWist.Com, Most Famous Celebrities, Celebrity Net-Worth, Celebrity Personal Information, Celebrity Physical Measurements, Celebrity Events, Celebrity Biography, Celebrity Body Measurements, Celebrity Bra Size, Celebrity Shoe Size, Celebrity Favorite Things, Celebrity
Read More
Weight, Celebrity Height, Celebrity Birthday, Celebrity favourite Places, Facts About Celebrity, Personal Information of Celebrity, Celebrity Family Tree, Celebrity Spouse, Celebrity Favorite Movies, Celebrity Songs, Celebrity Favourite Products, Celebrity Favourite Food, Celebrity Life Style, Celebrity Qualifications,
1
Kusadasi dental practice clinic in turkey and also izmir and istanbal, over 60 qualified sergons opperating in the area with loads of possitive reviews online.
Latest Comments